Thứ Năm, 15 tháng 12, 2016

Những công việc kế toán cần làm tháng 12/2016 đến hết 31/03/2017

Thời điểm cuối năm là khoảng thời gian kế toán rất bận rộn trong công việc, bởi thời gian này kế toán vừa phải thực hiện tổng kết vừa phải làm quyết toán cùng một lúc. Phần mềm kế toán doanh nghiệp A-Excel xin chia sẻ tới các bạn đang làm kế toán những việc cần chuẩn bị, những báo cáo phải nộp từ tháng 12/2016 đến hết thời hạn nộp báo cáo quyết toán năm (31/03/2017).

1. Trong tháng 12/2016
Cuối năm, các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp đều bận rộn vì nhu cầu mua sắm, sử dụng dịch vụ của người dân tăng lên .
Bộ phận kế toán cũng như các bộ phận chuyên môn khác đều phải thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng nhằm đạt hiệu quả cao góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động toàn đơn vị. Riêng đối với bộ phận kế toán thì càng cuối năm càng phải thực hiện và chuẩn bị nhiều công việc bao gồm:
- Chậm nhất ngày 20/12/2016, Kế toán nộp mẫu 06/GTGT đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cho năm 2017, nếu doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2015 hoặc doanh nghiệp quý I + II + III năm 2016 có doanh thu dưới 1 tỷ.
- Chậm nhất 31/12/2016, nộp lại tờ khai thuế môn bài, nếu trong năm 2016 có thay đổi bậc môn bài.
- Rà soát lại sổ sách, chứng từ, cân đối doanh thu, chi phí, chuẩn bị cho Báo cáo tài chính  năm 2016. Thời gian tháng 12 này cực kỳ quan trọng trong việc bổ sung các chứng từ thiếu cho cả năm. Ngày 31/12/2016, bộ phận kế toán phải hoàn thành các công việc:
+ Thực hiện chốt và đối chiếu các khoản công nợ cuối năm 2016, bao gồm tất cả các khoản công nợ phải trả, phải thu…
+ Thực hiện việc kiểm kê tài sản cuối năm 2016 bao gồm nguyên vật liệu, hàng hóa, công cụ dụng cụ, tài sản cố định,…
2. Trong tháng 01/2017
- Chậm nhất ngày 20/01/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo tháng (cho tháng 12/2016) gồm: thuế GTGT tháng 12/2016, thuế TNCN tháng 12/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 12/2016 và các tờ khai theo tháng khác nếu có.
- Chậm nhất ngày 30/01/2017: nộp tiền thuế môn bài cho năm 2017.
- Chậm nhất ngày 30/01/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo quý (cho quý IV/2016): thuế GTGT quý IV/2016, thuế TNCN quý IV/2016, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý IV/2016 và các tờ khai theo quý khác. Riêng thuế TNDN chỉ nộp tiền thuế mà ko phải nộp tờ khai.
Kế toán với chức năng kiểm tra, cung cấp thông tin, kết quả các hoạt động kinh tế của doanh nghiệp thông qua các số liệu tài chính của doanh nghiệp, kế toán phải thực hiện nhiệm vụ sau:
- Thu nhập xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
- Ghi chép, tính toán, phản ánh số dư tài sản hiện có, tình hình luân chuyển và sử dụng vật tư, tài sản, tiền vốn; quá trình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình sử dụng kinh phí của đơn vị.
- Cung cấp các số liệu, tài liệu phục vụ cho việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, phân tích hoạt động kinh tế, tài chính phục vụ công tác lập và theo dõi thực hiện kế hoạch phục vụ công tác thống kê và thông tin kinh tế.
- Kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch thu chi tài chính, kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi phí tài chính, các nghĩa vụ thu, nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm phát luật về tài chính, kế toán.
3. Trong tháng 02/2017
- Chậm nhất ngày 20/02/2017: nộp các loại tờ khai và tiền thuế theo tháng (cho tháng 01/2017): thuế GTGT tháng 01/2017, thuế TNCN tháng 01/2017, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn tháng 01/2017 và các tờ khai theo tháng khác (nếu có).
Công tác kế toán phải đảm bảo yêu cầu sau đây:
- Kế toán phải chính xác, trung thực, khách quan, thể hiện ở các mặt:
+ Chứng từ phải chính xác: nội dung và số liệu ghi trên chứng từ đúng với thực tế của các hoạt động kinh doanh. Toàn bộ công tác kế toán có chính xác hay không là phụ thuộc vào khâu lập chứng từ ghi chép ban đầu.
+ Vào sổ phải chính xác: phải ghi chép, kiểm tra, tính toán đảm bảo sự chính xác số liệu, sau đó sắp đặt, lưu trữ chứng từ gọn gàng ngăn nắp.
+ Báo cáo phải chính xác: lập báo cáo phải cẩn thận, kiểm tra số liệu thật chính xác trước khi nộp cho các nơi nhận theo quy định và theo yêu cầu quản lý. Nói chung các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo trên cơ sở các bằng chứng đấy đủ, khách quan đúng với thực tế về hiện trạng, bản chất nội dung và giá trị của nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các thông tin và số liệu kế toán phải được ghi chép và báo cáo đúng với thực tế.
4. Trong tháng 03/2017
- Chậm nhất 31/03/2017: Nộp báo cáo tài chính năm 2016 cho cơ quan thuế.
- Chậm nhất 31/03/2017: nộp tờ khai quyết toán thuế TNCN và thuế TNDN và các tờ khai quyết toán thuế năm khác (nếu có).
- Nộp bổ sung tiền thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân nếu quyết toán có chênh lệch so với tạm tính quý.
Với mỗi loại hình doanh nghiệp khác nhau thì bộ phận kế toán có thể phát sinh thêm những công việc khác nhau. Nhưng trên đây là những công việc cụ thể mà kế toán doanh nghiệp cuối năm phải làm, tuy đơn giản nhưng không phải ai làm kế toán cũng nắm vững hết được. Hy vọng với nhưng chia sẻ trên sẽ giúp các bạn có được những kỹ năng cơ bản để trở thành một kế toán viên giỏi.
XEM THÊM
NGUỒN - SƯU TẦM VÀ CHỈNH SỬA